Konferencja naukowa przy XXIV Kongresie Profesjonalistów Public Relations

PLAN KONFERENCJI
ZAREJESTRUJ SIĘ

Cyfrowe Horyzonty:
Sztuczna inteligencja i digitalizacja w służbie public relations
i marketingu”

Rzeszów

Hotel Bristol

20 września 2024 r.

IconIcon

Patronat Honorowy

ImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Patronat Medialny

ImageImageImageImageImage

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają na kolejne spotkanie badaczy dyscyplin związanych z komunikowaniem marketingowym, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących public relations. Celem konferencji jest integracja środowiska specjalistów zajmujących się naukowo, dydaktycznie i praktycznie działalnością public relations i komunikacji marketingowej.

Zakres tematyczny konferencji:


 • Narzędzia sztucznej inteligencji w komunikacji
 • Rola komunikacji w budowaniu świadomości społecznej w obszarze ESG
 • Etyczne wyzwania badań nad komunikowaniem się
 • Public relations, public affairs, dyplomacja publiczna w dobie digitalizacji życia społecznoekonomicznego
 • Rola badań marketingowych w epoce technologii cyfrowych
 • Narzędzia public relations w erze cyfryzacji
 • Narzędzia marketingu w erze cyfryzacji
 • Wpływ cyfryzacji na komunikowanie się firm z otoczeniem
 • Bezpieczeństwo informacyjne kraju i podmiotów gospodarczych
 • Nowe trendy i oczekiwania społeczne w obszarze informacji, w tym: działania informacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, patriotyzm gospodarczy, reputacja gospodarek narodowych
 • Prawne aspekty działań informacyjnych

Prelegenci

dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ

Filozof, pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Autor i współautor wielu prac z zakresu współczesnej filozofii francuskiej, filozofii techniki i filozofii społecznej. Zwolennik prowadzenia badań transdyscyplinarnych, wiceprezes Fundacji Pracownia Współtwórcza.

Image

dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Partner i założyciel Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy. Członek PAN Katowice, ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego; ekspert w zakresie nowych technologii, współautor koncepcji e-sądu, pomysłodawca elektronicznego potwierdzenia odbioru (zwrotki elektronicznej wprowadzanej aktualnie w MS), autor koncepcji elektronicznego biura podawczego i zmian w kodeksie postępowania cywilnego, ekspert sejmowy, wykładowca, autor kilkudziesięciu publikacji (w tym monografii oraz publikacji zagranicznych w tym bestselerów m.in współautor Cyber Law - wydanie w New York, Tokio, Sydney, Amsterdam, London) Autor monografii Blockchain i Prawo 2018

Image

dr Inez Okulska

Badaczka i współtwórczyni modeli AI, związana m.in. z CampusAI. Automatyczka i literaturoznawczyni, tłumaczka - również z nieludzkiego na ludzkie, redaktor naczelna

hAI Magazine, wykłada o sztucznej inteligencji i nie tylko, na wielu uczelniach (m.in. PW, ALK, SGH) i scenach, także tych z rozmachem (TedX, I love Marketing), a gościnnie również za wodą (Harvard, Stanford, UCSD). Nominowana do Top10 kobiet w AI w Polsce oraz Top10 Kobiet w DataScience.

Image

Harmonogram Konferencji

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji

9.15 – 11.00

Keynote speaker: dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ

"Możliwości komunikowania pod naporem generatywnej sztucznej głupoty"

Keynote speaker: dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ

„Cyfrowe relacje: AI kontra emocje”

Keynote speaker: dr Inez Okulska, Campus AI, hAI Magazine

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 Sekcje tematyczne

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Sekcje tematyczne

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 17.15 Sekcje tematyczne

17.15 – 18.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji


 • Studia Medioznawcze (40 pkt)
 • Zeszyty Naukowe Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (70 pkt)
 • Monografia naukowa wydana w Wydawnictwie Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (20 pkt)
 • Wydawnictwo Newsline - monografia (80 pkt)
 • Journal of Economics and Management Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (40 pkt)
 • Studies in Risk and Sustainable Development Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wymogi edytorskie

Strefa Naukowa

Możliwość publikacji wybranych artykułów prezentowanych w trakcie konferencji w następujących publikatorach:

Podstawą kwalifikacji artykułu do odpowiedniej publikacji jest suma ocen dwóch recenzentów i decyzja Rady Naukowej Konferencji. Aktualnie prowadzone są negocjacje z wydawnictwami wysoko punktowanymi. O wynikach organizatorzy będą niezwłocznie informować zgłoszonych uczestników.

 • Zgłoszenie udziału w konferencji z referatem – termin przedłużony: 06.09.2024
 • Informacja o przyjęciu referatu – 10.09.2024
 • Zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu – 10.09.2024
 • Dokonanie wpłaty przez osoby uczestniczące w konferencji z referatem – 13.09.2024
 • Dokonanie wpłaty przez osoby uczestniczące w konferencji bez referatu – 13.09.2024
 • Przesłanie szczegółowego programu uczestnikom konferencji – 16.09.2024
 • Przesłanie tekstu artykułu – 30.10.2024
 • Informacja o zakwalifikowaniu artykułu do druku w konkretnym czasopiśmie lub monografii – 29.11.2024
 • Przesłanie artykułów poprawionych według uwag recenzentów i dostosowanych do wymogów redakcyjnych konkretnego wydawnictwa* – 31.12.2024

1000 zł – obejmujące koszty bezpośredniego uczestnictwa wraz z referatem (900 zł dla członków PTKS) - wygłoszenie i publikacja referatu po uzyskaniu pozytywnych recenzji, lunch, przerwy kawowe

600 zł – cena dla doktorantów obejmująca koszty bezpośredniego uczestnictwa wraz z referatem (540 zł dla członków PTKS) - wygłoszenie i publikacja referatu po uzyskaniu pozytywnych recenzji, lunch, przerwy kawowe

600 zł – współautorstwo z udziałem stacjonarnym

700 zł – obejmujące koszty uczestnictwa online wraz z referatem (630 zł dla członków PTKS) - wygłoszenie i publikacja referatu po uzyskaniu pozytywnych recenzji

500 zł – obejmujące koszty bezpośredniego uczestnictwa bez referatu

200 zł – obejmujące koszty uczestnictwa online bez referatu / współautorstwo bez uczestnictwa

*(w zależności od kwalifikacji przez Recenzentów)

Komitet Organizacyjny


Przewodnicząca:

dr Marta Adamczyk, Akademia Górnośląska


Wiceprzewodniczący:

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE w Katowicach

dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW

dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UE w Poznaniu


Członkowie komitetu organizacyjnego:

Nina Chojnowska

Kamil Olechowski

Małgorzata Rutowska

Małgorzata Wydrzyńska

Aneta Zając


Dane kontaktowe: Małgorzata Rutowska (Akademia Górnośląska)

e-mail: konferencjaPR@akademiagornoslaska.pl

tel. 32 357-05-15

Komitet Naukowy

prof. dr. hab. Janusz W. Adamowski, UW

dr hab. Jacek Barlik, UW

prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, UE w Poznaniu

dr hab. Sławomir Gawroński, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

prof. dr hab. Iwona Hoffman, UMCS

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, prof. UW

prof. dr hab. Filip Kaczmarek, PTPN

prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Akademia Górnośląska

dr Konrad Ciesiołkiewicz, Uczelnia Korczaka

płk rez. dr Dariusz Kryszk, Akademia Sztuki Wojennej, Zakład Komunikacji Strategicznej

prof. dr hab. Ryszard Ławniczak, WAT w Warszawie

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Jerzy Olędzki

dr hab. Agata Opolska-Bielańska, UW

prof. zw. dr hab. Jan Pyka, Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

dr Małgorzata Ruprich, prof. Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach

dr hab. Zbigniew Spyra, prof. UE w Katowicach

dr Anna Staszewska, prof. Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach

dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach

dr hab. Dariusz Szostek, prof. US

dr hab. Jacek Trębecki, prof. UE w Poznaniu

prof. dr hab. Krystyna WojcikKoszty udziału w konferencji:

Ważne daty:

Dane do płatności:

Numer konta bankowego: 82 1050 1214 1000 0090 8200 0671

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Tytuł: "Imię i nazwisko - Konferencja Public Relations"

Formularz uczestnictwa:

Wybierz...

Ta strona używa cookie.

Więcej o używaniu i zmianie ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.

Akademia Górnośląska w Katowicach © 2023 - www.akademiagornoslaska.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i miejsca konferencji.

REGULAMIN